Enerji Şalt Tesisi Jeneratör ve Şebeke Senkron SCADA Kontrol Otomasyonu:

                Hastaneler , Havaalanları , Askeri üsler ve  enerjinin hayati önem arz ettiği bazı  kritik noktalarda enerjinin sürekliliğini sağlamak için,yine arıza durumlarında otomatik olarak yedeklenmesini ve şalt sisteminin scada yazılımı ve internet üzerinden  uzaktan kontrol ve muayenesinin otomatik olarak sistemin işletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayar ve PLC( Programlanabilir Lojik Kontrolcü) destekli, insan hatasını ve olası enerji problemlerini ortadan kaldırmak için yapmış olduğumuz bir sistemdir. Bu çalışmamızla birlikte yukarıda  tanımlanan Kurumların karşılaşabilecekleri olası sorunları ortadan kaldırabilmek için sistemlerini manuel olarak değil de otomatik olarak çalıştırabilecekleri ve hatanın minimize edildiği bir sistem olan bu otomasyonla yüksek enerjinin kullanıldığı bu kritik noktalarda olası enerji problemlerini ortadan kaldırmak ve enerji verilerinin hangi değerlerde gezindiğini görebilmeleri ve kontrol edebilmeleri için bu çalışma  gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde bu çalışmayı gerçekleştirebilecek çok az sayıda firma vardır. Bu firmalar, bu çalışmanın sonlandırma işlemini yurt dışından hizmet alaraktan yapmaktadırlar. Bizler bu çalışmanın sonlandırma işlemini, tasarımını ve pcb’lerin dizgilemesini tamamiyle kendimiz yapmaktayız.

 

Enerji otomasyonu çalışması resimler: