SVC metoduyla yapılan reaktif enerji kompanzasyon sistemleri, elektromekanik kompanzasyon sistemlerine göre reaktif enerji değişimlerine 20 ms ‘lik bir hızla cevap verir. Elektromekanik kompanzasyon sistemlerinde kademeli reaktif enerji bankaları bulunmaktadır. Bunlar kondansatörlerle bobinlerden oluşurlar. Sistemin ihtiyacına göre en uygun reaktif enerji blokları kontaktörler tarafından devreye alınarak reaktif enerji kompanzasyonu yapılır. Sistemin çözünürlüğü kademe sayımız ve reaktif enerji bankaları arasındaki farkla bağıntılı olduğundan, artık reaktif enerji açığa çıkar. Örnek olarak 13 k VAR reaktif enerjiye ihtiyacımız olduğunu düşünürsek kademe yapımız 5-10-10-20-…n olarak planlanmışsa kompanze rölesi bu değere en yakın olan 10 k VAR ‘lık ve 5 k VAR ‘lık reaktif enerji bankasını devreye alır. 2 k VAR ‘lık bir reaktif açığa çıkar. SVC Kompanzasyonda açığa çıkan bu reaktif artık tristörlü faz açısı ayarlanabilen bir sürücü ile bobin üzerinde faz açısı değiştirilerekten ihtiyacınız kadar, artık reaktif enerjiyi kontrol edebilmemize olanak sağlar. SVC reaktif enerji kompanzasyon sistemlerini O.G. ve A.G. enerji şalt sistemlerinde tamamen kendi üretimiz olan ürünlerle yapmaktayız.

FARADAY SVC YÜK SÜRÜCÜSÜ

 

 

faraday_svc_yuk